เครื่องตัดพลาสม่า

ก๊าซและวัสดุตัดที่จำเป็นสำหรับการตัดพลาสม่า

ในการใช้งานจริงของการตัดด้วยพลาสม่า มีก๊าซที่ใช้งานได้หลายอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกตาม...

อ่านต่อไป